بازیافت پلاستیک با متدی جدید
[{"id":"78","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0645\u0648\u0627\u062f \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9\u06cc","description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9","meta_description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 ","created_at":"2016-07-04 16:51:21","updated_at":"2016-07-04 16:51:21","published_at":"2016-07-04 16:51:21","pivot":{"post_id":"52","category_id":"78"}}]

بازیافت مواد پلاستیکی

بازیافت پلاستیک با متدی جدید

19 فروردین،1395 3

اپلیکیشنی جذاب برای معماران
[{"id":"79","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u067e\u0644\u06cc\u06a9\u06cc\u0634\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646","description":"\u0627\u067e\u0644\u06cc\u06a9\u06cc\u0634\u0646\u06cc \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 ","meta_description":"\u0627\u067e\u0644\u06cc\u06a9\u06cc\u0634\u0646\u06cc \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 ","created_at":"2016-07-04 20:00:09","updated_at":"2016-07-04 20:00:09","published_at":"2016-07-04 20:00:09","pivot":{"post_id":"53","category_id":"79"}}]

اپلیکیشنی برای معماران

اپلیکیشنی جذاب برای معماران

19 فروردین،1395 4

پارتیشن آکوستیک بنجامین هوبرت
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"99","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

پارتیشن آکوستیک بنجامین هوبرت

02 فروردین،1395 0

روشنایی کانگرو!
[{"id":"95","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc","description":"\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc ","meta_description":"\u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 13:08:14","updated_at":"2016-10-09 13:08:14","published_at":"2016-10-09 13:08:14","pivot":{"post_id":"102","category_id":"95"}}]

نورپردازی

روشنایی کانگرو!

23 آذر،1395 1

پارچه بتنی
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"105","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

پارچه بتنی

08 دی،1395 0

توربین بادی خورشیدی
[{"id":"103","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u0646\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u067e\u0646\u0644 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc","created_at":"2016-11-05 18:25:06","updated_at":"2016-11-05 18:25:06","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"107","category_id":"103"}}]

انرژی های پایدار

توربین بادی خورشیدی

03 دی،1395 1

پاکسازی پلاستیک از سطح دریا
[{"id":"78","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0645\u0648\u0627\u062f \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9\u06cc","description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9","meta_description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 ","created_at":"2016-07-04 16:51:21","updated_at":"2016-07-04 16:51:21","published_at":"2016-07-04 16:51:21","pivot":{"post_id":"111","category_id":"78"}}]

بازیافت مواد پلاستیکی

پاکسازی پلاستیک از سطح دریا

25 دی،1395 1

باغ کره شکل  (IKEA)
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"134","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

باغ کره شکل (IKEA)

10 اسفند،1395 0

خانه ای با نمای برش خورده‍!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"152","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

خانه ای با نمای برش خورده‍!

25 اردیبهشت،1396 1