نیمکت جایگزین مبلمان خونه؟!

22 اسفند،1395

برخی فکر می کنند که از نیمکت فقط باید در پارک و خیابان استفاده کرد اما در این مطلب می خواهیم چند ایده جالب را بررسی کنیم که در دکوراسیون خانه از نیمکت بجای مبلمان استفاده شده است.

حال به 20 ایده زیر توجه کنید.

1. 

2.

3. 

4.

5.

7. 

8.

10.

11.

13.

15.

16.

17.

19.

20.