نسل جدید پنل خورشیدی

15 آبان،1395

پنل های خورشیدی رنگی !

معمولا پنل های خورشیدی برای بهره برداری باید زیر نور مستقیم خورشید قرار بگیرند.اما نسل جدید این پنل ها که شبیه به پلکسی گلس های رنگی هستند این قابلیت را دارند که بدون نور خورشید و در سایه هم می توان از آن ها استفاده کرد .

این نوع پنل ها دارای تنوع رنگی هستند و به لحاظ قیمت نیز از پنل های معمولی ارزان تر است و پیش بینی می شود بزودی جایگزین پنل های معمولی شوند .