میز پاتختی

22 فروردین،1396

برای چیدمان میز پاتختی در اتاق خواب معمولا از یک چراغ خواب ، کتاب ، گلدان و گیاه طبیعی و اشیایی که مورد علاقه فرد باشد ، مانند یک مجسمه ، استفاده می شود.

حال به چند ایده در مورد چیدمان و دکوراسیون میز پاتختی می پردازیم.