قدم پنجم تا عید

04 اسفند،1395

در واقع ماهی های قرمز در سفره های هفت سین ، از فرهنگ شرق آسیا و چین به کشور ما وارد شده است و هیچ ارتباطی با سفره هفت سین ایرانی ندارد اما بعد گذشت سالها خرید ماهی قرمز برای مردم به سنتی تبدیل شده که بدون این ماهی ها سفره را ناقص می بینند .

ما خرید این ماهی های نگون بخت را توصیه نمی کنیم چون بعضا با شرایط بد زیستی عمر کوتاهی نیز دارند اما این مسئله را پیشنهاد می کنیم ، در صورت خریداری کردن و یا نگهداری این ماهی ها حتما در شرایط زندگی و محل نگهداریشان دقت کنید. 

 

فراهم کردن شرایط طبیعی برای این ماهی ها به بلند شدن عمرشان کمک خواهد کرد. 

پیشنهاد می کنیم تنگ و ظرف نگهداری ماهی ها را با گیاهان آبی و سازگار با زندگیشان پر کنید .

این کار باعث شده شرایط بهتری برای ماهی ها بوجود آورید و علاوه بر آن زیبایی خاصی هم به فضا می دهد . حال به چند نمونه از تنگ ماهی ها دقت کنید.