قدم ششم تا عید!

07 اسفند،1395

در مجموعه آموزش های چند قدم تا عید هدف اینست که با تکنیکهایی ساده تغییرات جذابی در فضای خانه بوجود آوریم . معمولا در زمان خانه تکانی بسیاری از لوازم خانه ، ظروف اضافی و یا کهنه دور ریخته می شوند تا خانه رنگ و بویی تازه به خود گیرد ، حال ما در تلاشیم تا با استفاده از این وسایل بتوانیم تغییر و تحولی در خانه  ایجاد کنیم.

بشقاب های قدیمی و سرویس هایی که ناقص شده اند بیشتر از بقیه در معرض دور ریخته شدن هستند! پیشنهاد ما اینست که با این بشقابها دیوارهای خالی در سالن و یا نشیمن استفاده کنید . در اینصورت نه هزینه ای برای خرید تابلو کردید و نه ظروف را دور ریخته اید. به چند نمونه اجرا شده زیر دقت کنید.

تنها کاری که قبل از شروع اینکار لازم دارید اینست که پشت بشقابها گیره نصب کنید.

در ایده زیر شما می توانید با توجه به طرح بشقابها قسمتی از زمینه دیوار را طراحی کنید.

روش دیگری برای استفاده از این بشقابها بر روی دیوار وجود دارد . شما می توانید برای تزیین یک کنج از این ایده استفاده کنید.

ایده دیگری هم برای تزیین طاق وجود دارد که می توانید این شیوه را هم امتحان کنید.

حال به چند ایده دیگر در این رابطه توجه کنید.