قدم سوم تا عید

04 اسفند،1395

در قدم سوم از آموزش های چند قدم تا عید می خواهیم برای ایجاد تنوع دیوارهایی را با شیوه ای متفاوت نقاشی کنیم . 

برای شروع دیوار مناسبی را انتخاب کنید . برای انتخاب طرح دقت کنید که مغایر با سبک و دکوراسیون خانه نباشد و انتخاب رنگ هم باید متناسب با فضا و رنگ بکار رفته در دکوراسیون خانه باشد.

 

طرح دلخواه را با چسب کاغذی روی دیوار تقسیم بندی و مشخص کنید.

در مرحله بعد با سلیقه خود تقسیم بندی ایجاد شده را رنگ آمیزی کنید.

ایده ها و طرح های متنوعی می توان برای این کار اجرا کرد ، حال که نحوه اجرای کار را آموختید چند نمونه اجرا شده را مرور می کنیم.