فرش ایرانی زینت هر خونه

30 مهر،1396

1. برای یک راهرو عرض کم فقط یک فرش خوش رنگ و لعاب می تونه فضا رو سرزنده کنه.

2. ترکیب رنگ فرش و تم رنگ دکوراسیون اتاق اگر از رنگ های مکمل انتخاب شوند بهترین جلوه رو به فضا خواهد داد.

3. اگر رنگ  مبلمان شما از رنگ های خنثی هستند می تونید با یک فرش رنگی حس خوبی به محیط القا کنید.

4. فرش های ایرانی طرح ها و رنگ های متنوعی دارند که روحیه شما رو شاد و سرزنده می کند.

5. ترکیب رنگ های متنوع و شاد محیط خانوادگی شما رو گرم و گرم تر می کند.