طرح میز غذاخوری

27 مهر،1396

چیدمان و طرح میز غذاخوری باید با توجه به فرم و ابعاد فضا طراحی شود. 

لزوما نباید شکل میز غذاخوری مانند میزهای معمول مستطیل باشد. در ایده های مختلف می توانید مشاهده کنید که چگونه با توجه به شرایط و فضایی که دارید طرح میز غذاخوری را انتخاب کنید.

میز غذاخوری با شکل دایره به همراه یک نور متمرکز می تواند احساس صمیمیت و وحدت را بین افراد خانه افزایش دهد.

میز غذاخوری دو نفره کنار پنجره ، فضایی گرم و دلچسب برای زوج های جوان

صندلی های شیشه ای ! اگر میز غذاخوری زیبایی دارید که می خواهید جلوه بیشتری در محیط داشته باشد ، این صندلی ها بهترین گزینه برای شما هستند.

استفاده بهینه از لبه پنجره! می توانید برای صرفه جویی در فضا از لبه پنجره برای فضای غذاخوری کمک بگیرید.

از فرورفتگی های دیوار آسان نگذرید! می توانند فضایی زیبا برای شما بوجود آورند.