روشنایی کانگرو!

23 آذر،1395

این نوع روشنایی توسط یک شرکت سوئیسی اسپانیایی به اسم Kawamura Ganjavian تولید شده و در مرکز نوآوری و اختراعات دانشگاه بنگر انگلستان به نام کیسه کانگرو نامگذاری شده است . در حال حاضر در مرحله آزمایش بوده و برای تولید آن از طریق یک کمپین در طی 45 روز مبلغ 50000 پوند سرمایه برای تولید آن جمع آوری شده است .

این وسیله بیشتر برای روشنایی کیف استفاده می شود از این رو این اسم برای آن انتخاب شده است.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که مدتها در جستجوی کلید و یا شی کوچکی در کیف خود باشید . این وسیله در این وضعیت طاقت فرسا به کمک شما می آید!

البته در موارد اضطراری و یا حتی برای مطالعه در شب نیز بسیار مفید است .

این وسیله نورانی ، منعطف و شفاف از 24 LED کوچک با نور زرد یکنواخت تهیه شده است . 

این وسیله از طریق تماس دست روشن و خاموش می شود . باطری موجود در آن بطور معمول دو ساعت و سی دقیقه دارای شارژ است و از طریق USB به راحتی شارژ مجدد می شود.