دیوارهای رنگی!

14 اردیبهشت،1396

 رنگ سبز ترکیبی از رنگ آبی و زرد است . رنگی است آرامش بخش و سرزنده ، که برای ایجاد فضایی با روحیه و حس جذابیت بالا مناسب است . سبز رنگ فصل بهار است ، پس می توان با سایر رنگ هایی که در طبیعت در این فصل دیده می شود مورد استفاده قرار گیرد.

اگر می خواهید فضایی جذاب ، با ترکیب رنگ ها و یا طرحهایی مثل راه راه استفاده کنید ، دقت داشته باشید که برای ایجاد نقطه کانونی زمینه و اطراف آن فضا سفید و یا رنگی خنثی باشد تا طرح مورد نظر به خوبی خود را نشان دهد.

برای ایجاد نقطه تمرکز و توجه از یک رنگ شارپ و محرک می توان در یک زمینه رنگ خنثی استفاده کرد.

استفاده از رنگهای مکمل بهترین راه برای بکار بردن رنگهای متفاوت در خانه است . مانند تصویر زیر که رنگه آبی در کنار رنگ  مکمل زرد بکار رفته است . رنگ مشکی و طلایی همراه با رنگ متضاد سفید ترکیبی زیبا و متعادل بوجود آورده است .