دکوراسیون کتابخانه

16 مهر،1395

1. لازم نیست تمام قفسه ها را پر از کتاب کنید ، می توانید از اشیای مورد علاقتان نیز استفاده کنید .

2. کتابهایی که نیاز به آنها ندارید از کتابخانه خارج کنید .

3. لازم نیست چیدمان داخل کتابخانه ثابت باشد . گونه ای چیدمان کنید که بتوانید هر از گاهی اشیا را جابجا کنید .

4. خیلی خوب است اگر اشیائی که در قفسه ها قرار می دهیم تم و موضوع داشته باشند برای مثال در قفسه ای که کتابهای هنری قرار دارد یک اثر هنری قرار دهید و یا در قفسه ای که کتابهای تاریخ قرار دارد ساعت و یک شی قدیمی قرار دهید .

5. چیزهایی که علاقه دارید در قفسه ها قرار دهید چراکه تمامی اشیا داخل کتابخانه باید انرژی خوبی به فضا بدهند .