خانه ای با نمای برش خورده‍!

25 اردیبهشت،1396

این خانه زیبا 3 بخش دارد. قسمتی برای گارارژ ، قسمتی برای مهمان خانه و بخش اصلی خانه

دلیل این طراحی قابلیت استفاده در 4 فصل متفاوت است.

استودیو طراحی دی آر ام ام این ساختمان زیبا را طراحی کرده که توانسته جوایز متعددی هم در این زمینه بگیرد.