بلوک های سبز CEB

03 تیر،1396

بلوک های CEB یک بلوک سبز است . مواد تشکیل دهنده آن خاک است که در هم منطقه یافت می شود و البته این بلوک ها با پوست موز ترکیب و مسلح می شود و در نهایت در قالب هایی سوراخ دار فشرده می گردد.

سوراخ های موجود در بلوک ها محل قرارگیری میلگردها هستند که باعث دوخته شدن دیوارها به هم می شوند.

از مزایای بلوک های خاکی CEB

مقاومت در مقابل صاعقه 

عایق صوتی 

عایق حرارتی

دوست دار طبیعت

حال مراحل استفاده از این بلوک ها در یک پروژه ساختمانی را مشاهده کنید.