باغ کره شکل (IKEA)

10 اسفند،1395

در این کره باغ شما می توانید غذای 12 نفر را بکارید و از آن تغذیه کنید

نقشه های این کره در اینترنت و به صورت رایگان قابل دانلود می باشد و متریال مورد استفاده در آن چوب چندلایه می باشد.

این کره ایده ای برای امروز و آینده می باشد زمانیکه جهان با کمبود غذا مواجه می شود در هر کره می توان غذای 12 نفر که در همسایگی یکدیگر می باشند را با روشی طبیعی و در فضایی کم کاشت و تولید کرد