ایده هایی نو برای چیدمان میز کنسول

06 اردیبهشت،1396

1.ایده ای ساده و با هماهنگی با تابلوی نقاشی ، ترکیبی روستایی و البته مدرن

2. این ترکیب قرینه به استفاده از جاشمعی های مدرن و تکه های نا متقارت چوب ایجاد شده که در مقابل دانه های سبز گلدان زیباتر جلوه می کند.

3.ایده ای ساده و بسیار کم هزینه که البته جذاب که با یک تخته چوب قدیمی و چهارپایه فلزی درست شده

4.ایده ای روستیک و متفاوت برای فضاهای خاص

5.استفاده از یک تخته چوب طبیعی برای ایجاد ترکیبی مدرن

6.ترکیبات قرینه در دکوراسیون نظم خوبی می تواند به فضا بدهد اما وقتی زیباتر می شود که همه اجسام در قرینگی قرار نگیرد.