ایده هایی برای کتابخانه شما!

24 فروردین،1396

برای صرفه جویی در وقت و هزینه می توان کتابها را روی میزی کوتاه که در اختیار است ، قرار داد.

اگر فضای کافی در خانه دارید می توانید اتاقی را برای کتابخوانی در نظر بگیرید و از بودن در آن لذت ببرید.

در فضاهایی که سقف بلندی دارد می توان قفسه های کتاب را در نیم طبقه ی فلزی که به سادگی ساخته می شود، قرار دهید.

قفسه های کوچک و ساده چوبی هم می تواند گزینه ای برای کتابخانه شما باشد.