ایده هایی برای دیوار آشپزخانه

16 اردیبهشت،1396

1.لازم نیست تا زیر سقف دیوارها را کاشی کاری کنید.تا ارتفاعی که قابل دسترس شماست کافیست . در این آشپزخانه از ترکیبات 4ضلعی-6ضلعی استفاده شده است.

2.ترکیب زیبای کاشی و چوب که گرمای زیبایی به محیط القا می کند.

3. ایده زیر ترکیب چیدمان آجری در کاشی ها می بینیم که با وجود سادگی ترکیب زیبایی در کل فضا بوجود آورده است.

4. اگر دوست دارید در فضای ساده آشپزخانه تضادی ایجاد کنید ، می توانید از کاشی های طرحدار استفاده کنید.

5. این هم یک ترکیب از سرامیک های ریز با رنگ آبی دلنشین که آرامش خیال را در هنگام آشپزی برای شما به ارمغان می آورد.

6. آجر هم از متریالهای گرم است که می توانید فضای شما را دلنشین کند.