انواع مصالح بازیافتی

11 اردیبهشت،1396

1. این بلوک ساختمانی از بازیافت مواد پلاستیکی ساخته شده است .

2.این میز مدرن از بازیافت مواد کاغذی استفاده شده است .بطوری که کاغذها را خورد کرده و در قالب های مناسب قرار می دهند و فشرده می کنند.

3. به سادگی می توان از بطری های شیشه ای برای ساخت یک دیوار و حتی یک بنای مقاوم استفاده نمود.

4. پلاستیک هایی که در اطراف ما وجود دارند می توانند وسیله ای مناسب برای خلق یک اثر هنری باشند.

5. این بلوک های ساختمانی از الیاف طبیعی ساخته شده اند و برای طبیعت هیچ ضرری ندارند.