انتخاب پرده برای خانه

25 اسفند،1395

انتخاب پرده در مراحل دکوراسیون خانه معمولا آخرین چیزی است که انجام می شود آن هم به این دلیل است که شاید انتخاب پرده سخت به نظر آید . این در حالی است که پرده مانند یک کروات برای خانه شما زیبایی می بخشد و آن را تکمیل می کند .

پرده به فضای خانه تعادل ،‌ بافت ، لطافت می افزاید. حال به نظرهای دو طراح و دکوراتور امریکایی با نامهای الیشا کاپیتو و ویویان مولر می پردازیم که اصولی را برای انتخاب پرده بیان کردند.

سه نکته مهم کاپیتو و مولو را در طراحی خود در نظر داشته باشید: ارتفاع، عرض و بافت. استفاده کردن این نکات به شما اجازه می دهد در هر سبکی کار کنید.

برای انتخاب پرده برای اتاق دقت داشته باشید که حدود 3-5 سانتی متر بلندتر از ارتفاع اتاق باشد .اینکار باعث می شود ارتفاع بلندتر دیده شود.

قانون نابینا و تاریکی (برای پرده ها پوشش دهنده)

این قانون اشاره به این داره که نابینا باعث فیلتر شدن نور می شود و شدت نور را برای ورود به خانه می گیرد و تاریکی باعث می شود فضای شما مرتب تر دیده شود چون پوشش خوبی می دهد .

اگرمجبور هستید از این  قانون استفاده کنید ممکن است نتوانید بعد زیبایی پرده را در فضا داشته باشیم و با دکوراسیون هماهنگی ایجاد کنیم . در این کار نیز خود را مجبور به پیروی نکنید.

این مساله درسته که پرده می تواند فضا خانه را زیبا کند اما در نظر داشته باشید پنجره هم به اندازه خود تاثیر گذار است یعنی سعی بر پوشاندن پنجره نداشته باشید و اجازه دهیم بخشی از آن دیده شود.