انبارش لباسها در اتاق خواب!

18 فروردین،1396

به طور معمول و سنتی ما لباسهایمان را در کمدهای دیواری که بطور پیش فرض در هر خانه و یا آپارتمانی ساخته می شوند ، قرار می دهیم . حال ما به شما چند ایده در این باره می دهیم که به زیبایی فضایی خاص و متفاوت خلق کنید.

1. ایده اول برای انبارش لباس در اتاق خواب این است که بخشی از دیوار را بسته به نیاز قفسه بند کنیم و فضا را به وسیله پرده از هم تفکیک کنیم.

2. ایده دوم این است که با یک تیغه نیمه باز و یا پارتیشن فضای رختکن و انبارش لباس را از باقی فضای اتاق جدا کنیم.

3. در این ایده نیازی به مخفی کردن لباس ها و یا قفسه ها نیست ، زیرا هدف دیده شدن و خودنمایی لباس ها در قفسه ها است .