اتاق خوابهای کوچک

01 آبان،1396

1.  دکوراسیون اتاق های کوچک ممکنه سخت به نظر بیاد اما با تکنیک هایی می شه یک فضای دلباز با تمام امکانات داشته باشیم.

2. اگر مساحت اتاق کم باشد می توان در جهت ارتفاع اتاق پیش رفت! نیم طبقه می تواند بهترین راه حل باشد.

3. اگر فضای کافی برای قرار دادن میز تحریر یا میز کار ندارید ، می توان از سکوهایی به عنوان میز استفاده نمود.

4. اتاق های زیر شیروانی هم می توانند از نیم طبقه بهترین بهره را ببرند.

5. کمد و قفسه های دیواری هم می تواند فضای شما را خلوت تر کنند.